Mitä seksuaalineuvonta on?

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä.

Tapaamisissa käydään  kokonaisvaltaisesti lävitse  asiakkaan tilanne ja niiden aikana käsitellään mm. kiintymyssuhteet, parisuhdehistoria, seksuaalihistoria, voimavarat ja seksuaalisuuteen liittyvät huolet.

Tapaamisia on yleensä 1-5 kertaa ja neuvonta perustuu keskusteluun ja mahdollisiin kotitehtäviin.

Väestöliitto määrittelee seksuaalineuvonnan/terapian seuraavasti:

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset  ja ongelmat. Seksuaaliterveyden edistäminen sisältyy useisiin viimeaikaisiin terveydenhuollon suosituksiin. Seksuaalineuvonta kuuluu siis oleellisena osana ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin.