Palvelut

Palvelut

Tarjoan seksuaalineuvontaan liittyviä palveluita kaikille sukupuoleen ja parisuhdetilanteeseen katsomatta.

Tapaamiseen voi tulla yksin tai parin kanssa.

Lue lisää

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä. Sen keskeisiä alueita ovat seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät kysymykset ja ongelmat.

Lue lisää

Teija

Teija

Olen Teija Männikkö, auktorisoitu seksuaalineuvoja, parisuhdeneuvoja sekä sosionomi (amk). Olen myös Suomen Seksologisen seuran jäsen. Neuvontaan voit tulla yksin tai kumppanin kanssa.

Lue lisää

Mitä seksuaalisuus on?

Seksuaalisuuden määrittely ei ole helppoa, sillä käsite on laaja. Seksuaalisuus koostuu persoonallisuudesta, sukupuolesta ja sen kokemisesta, elämisestä ja vuorovaikutuksesta sekä kaikesta mielihyvää aikaansaavasta toiminnasta: myös sellaisesta, johon ei liity seksiä tai erotiikkaa. Seksuaalisuus kulkee mukanamme vauvasta vanhuuteen.

Seksuaalisuus on osa terveyttämme ja mielenterveyttämme.  Seksuaalinen minäkuva muodostuu siitä, miten hahmottamme omaa sukupuoltamme  ja seksuaalisuuttamme.

Seksuaaliterveys

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila. Sairaus ei välttämättä heikennä seksuaaliterveyttä.

Jokaisella on oikeus seksuaaliterveyttä koskevaan tiedonsaantiin, tarvittavaan neuvontaan ja terveyspalveluihin. Hyvän seksuaaliterveyden edellytys on positiivinen ja kunnioittava asenne seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin.